14. srpanj 2020.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2021. godini za ustanove u kulturi

Rok za predaju: Utorak, 01.09.2020. do 23:59 sati