02. siječanj 2024.

Javni poziv umirovljenicima s prebivalištem na području grada Varaždina za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na financiranje troškova gradskog prijevoza "gradskim busekima" za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine

Javni poziv bit će otvoren do: Subota, 30.11.2024. do 23:59 sati