05. listopad 2021.

Javni poziv za prijevoz 2021/2022 za nove korisnike učenike i studente

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih dokumenata u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za 2021/2022 za učenike i studente 

Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata

Potvrda o vrsti prijevoza

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

- potvrda o prebivalištu ili osobna iskaznica,

- potvrda srednje škole/visokog učilišta o upisu u 2021./2022. školsku/akademsku godinu,

- IBAN žiro računa podnositelja prijave,

- samo za učenike srednjih škola: potvrda o vrsti prijevoza (obrazac objavljen u sklopu Javnog poziva).

 

Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2021./2022. školsku/akademsku godinu za NOVE korisnike: učenike i studente

Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2021./2022. školsku/akademsku godinu za NOVE korisnike učenike i studente podnosi se isključivo putem online obrasca. Dokumenti koje je potrebno priložiti prijavi također se podnose online u za to predviđenim poljima unutar obrasca.

(upisati samo brojeve bez posebnih znakova i razmaka)

(upisati važeću e-mail adresu)

(potrebno je upisati samo 19 brojeva bez HR i razmaka)

Potvrda o prebivalištu ili osobna iskaznica: (moraju se dostaviti obje strane osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu; potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. fromatu)

Potvrda srednje škole/visokog učilišta o upisu: (potvrda srednje škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2021./2022. školskoj/akademskoj godini); mora biti jasno vidljiv upisani razred srednje škole/nastavne godine studija u 2021./2022. školskoj/akademskoj godini; potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu)

Preslika kartice ili ugovora sa žiro računom: (potrebno je dostaviti obje strane kartice ili ugovora u jednom objedinjenom pdf. formatu)

Potvrda srednje škole o statusu prijevoza (obveza SAMO za učenike srednjih škola; obrazac se nalazi u sklopu ovog javnog poziva i potrebno ga je ovjeriti u srednjoj školi))

* obvezna polja