07. lipanj 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora gospodarskim subjektima kroz Mjeru poticaja „Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina – COVID-19, za postavu ljetnih terasa za ugostiteljsku djelatnost"

Krajnji rok za prijavu: Petak, 18.06.2021. do 23:59 sati

Javni poziv za dodjelu potpore za postavu ljetnih terasa za ugostiteljsku djelatnost

Moguć je samo unos točno 11 brojeva.

Priložite važeće rješenje ili obrtnicu/izvadak: Priložite rješenje o upisu u sudski registar (za trgovačka društva) odnosno važeću obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra (za obrte).

Priložite izjavu o potporama male vrijednosti: Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (ispunjenu i potpisanu), koju trebaju ispuniti svi podnositelji prijave bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili potpore u tekućoj i prethodne dvije godine (objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina – Obrazac IPMV – VŽ).

Priložite Rješenje za postavu terase za 2021: Rješenje o utvrđivanju poreza za korištenje javnih površina za postavu terase za 2021 dobiveno od Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

* obvezna polja