10. prosinac 2021.

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu 2021.