05. svibanj 2021.

Zaključak o donaciji sredstava naknade za korištenje prostora za rad udruga u cilju smanjenja negativnog utjecaja pandemije COVID-19 u 2021. godini

Javni poziv za dodjelu donacije udrugama koje koriste prostore Grada Varaždina za rad bio je otvoren do zaključno 30.04.2021.godine. 

Tekst Zaključka