07. prosinac 2021.

Zaključak o dodjeli potpora kroz mjeru poticaja "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2021. godini"