20. kolovoz 2020.

Zaključak o dodjeli potpora kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2020. godini“