22. ožujak 2019.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina - dodatni izbor za četiri člana