19. lipanj 2018.

Rezultati provjere propisanih (formalnih) uvjeta prijave na Javni poziv

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta /programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija u 2018. godini (KLASA: 311-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2) od 8. svibnja 2018. godine.