22. studeni 2021.

Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2021. godinu