07. studeni 2017. | Autor: [email protected]

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina i popis važećih kandidatura