05. travanj 2022.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete prijave na Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini