02. travanj 2019.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog poduzetništva

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta, organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2019. godini (KLASA: 311-01/19-01/3, URBROJ: 2186/01-07/10-19-2) od 19. veljače 2019. godine.