14. lipanj 2018. | Autor: Valentina Vusić

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za

 Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini