06. rujan 2017. | Autor: [email protected]

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta – programa udruga u području zdravstva i socijalne skrbi od Javnih potreba za Grad Varaždin u 2017.godini