06. rujan 2017. | Autor: karolina.besek@varazdin.hr

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta – programa udruga u području odgoja i obrazovanja od Javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini