30. prosinac 2022.

Odluka - sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama 2022.