27. travanj 2016. | Autor: drazenka.devic@varazdin.hr

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2016. godini