09. kolovoz 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području organiziranog slobodnog vremena osoba s invaliditetom od javnih potreba za Grad Varaždin u 2019. godini