24. rujan 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2019. godini