26. srpanj 2018. | Autor: Valentina Vusić

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018.godini