15. travanj 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2019. godini