17. listopad 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga mladih za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u 2019. godini