08. travanj 2021.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih od javne potrebe za Grad Varaždin u 2021. godini