10. ožujak 2020.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u 2020. godini