01. rujan 2023.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2023. godini