21. rujan 2017. | Autor: danijela.herceg@varazdin.hr

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini