29. prosinac 2023.

Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društva i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini