08. svibanj 2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za javne potrebe u kulturi 2023.

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22) i članka 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22), gradonačelnik Grada Varaždina na dan 8. svibnja 2023. godine donosi

OdlukU o dodjeli financijskih sredstava

 

Odluka 

Obrazac Izvješća