06. studeni 2018.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz projekta "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018."