06. listopad 2020.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina i Popis važećih kandidatura