09. travanj 2021.

Prethodni poziv za prijavu šteta od mraza u poljoprivredi za područje Grada Varaždina

Rok za predaju, bez obzira na način dostave: Srijeda, 14.04.2021. do 10:00 sati