20. srpanj 2021.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2022. godini za ustanove u kulturi

Rok za predaju: Srijeda, 01.09.2021. do 23:59 sati