04. kolovoz 2015.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2016. godini za ustanove u kulturi

Rok za predaju: Utorak, 15.09.2015. do 00:00 sati

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2016. godini za ustanove u kulturi.
Tekst poziva
Obrazac za prijavu