03. srpanj 2013.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2014. godinu te prijavnice A-ustanove i B-udruge

Rok za predaju: Petak, 26.07.2013. do 15:00 sati