26. srpanj 2016.

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2017. godini za ustanove u kulturi

Rok za predaju: Ponedjeljak, 29.08.2016. do 15:00 sati