19. studeni 2013.

Poziv za korištenje javne površine za postavu drvenih kućica povodom održavanja programa „Advent u Varaždinu-2013.“

Rok za predaju: Petak, 22.11.2013. do 17:00 sati