05. studeni 2012.

Poziv za korištenje javne površine za postavu drvenih kućica povodom održavanja programa „Advent u Varaždinu-2012.“

Rok za predaju: Srijeda, 21.11.2012. do 00:00 sati