17. studeni 2015.

Ponavljanje dijela Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 03.12.2015. do 00:00 sati

Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje danas, 17. studenoga 2015. godine, Ponavljanje dijela Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2015. godini od 5. listopada 2015. godine. 

Cijeli tekst ponovljenog Javnog poziva pročitajte ovdje. Ovaj tekst objavljen je i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do utorka 25. studenoga 2015. Godine. Prijave se podnose predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada – Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – navesti točan naziv radnog mjesta/radnih mjesta za koje se podnosi prijava.