15. lipanj 2018.

Ponavljanje dijela Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2018. godini

Rok za predaju: Utorak, 26.06.2018. do 23:59 sati