07. prosinac 2022.

MJERA G - PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

Rok za dostavu prijava je: Srijeda, 21.12.2022. do 14:00 sati