07. prosinac 2022.

MJERA C - PONOVLJENI JAVNI POZIV za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda

Rok za dostavu prijava je: Srijeda, 21.12.2022. do 14:00 sati