07. prosinac 2022.

MJERA B - PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za SOPG I OPG

Rok za dostavu prijava je: Srijeda, 21.12.2022. do 14:00 sati