19. ožujak 2024.

Javni poziv veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2024. godini

Rok za predaju: Petak, 29.03.2024. do 12:00 sati