26. travanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Varkom d.d. Varaždin

Rok za predaju: Ponedjeljak, 07.05.2018. do 10:00 sati

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.05.2018. u 10:00 sati, na lokaciji Varaždin, P. Preradovića 10