25. svibanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine – Centar kreativnih industrija

Rok za predaju: Utorak, 05.06.2018. do 09:00 sati

Uvid u spis predmeta se može izvršiti dana 05.06.2018. g., u 09.00 sati, na lokaciji Varaždin, P. Preradovića 10

Tekst poziva