30. svibanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju objekta – Centar za sport i rekreaciju u Črncu Biškupečkom

Rok za predaju: Ponedjeljak, 11.06.2018. do 09:00 sati

Uvid u spis predmeta se može izvršiti dana 11.06.2018. g., u 09.00 sati, na lokaciji Varaždin, P. Preradovića 10.

 

Tekst poziva