27. travanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za dogradnju VI. osnovne škole

Rok za predaju: Utorak, 08.05.2018. do 09:00 sati

Uvid u spis predmeta se može izvršiti dana 08.05.2018. g. u 09:00 sati na lokaciji Varaždin, P. Preradovića 10