05. prosinac 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole

Rok za predaju: Ponedjeljak, 17.12.2018. do 10:00 sati